Tel: +36 20 517 9074

Elolvastam és tudomásul veszem a GDPR tájékoztatóban foglaltakat

Ingyen házhozszállítás magánszemélyeknek: 80.000,-+áfa
Óvjuk és tegyük együtt egészségesebbé
környezetünket!
GarMed
ÁSZF
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Üdvözöljük GARMED KFT. Webáruházában!
Megrendelése elküldesét megelőzően, kérjük az alábbiak szíves átolvasását:

1) VÁSÁRLÁSI FELTÉTELEK

1.1. A webáruházban történő vásárlás kizárólag elektronikus úton lehetséges, interneten keresztül a www.garmed.hu webcímen, a jelen Üzletszabályzatban meghatározott módon.
Semmilyen egyéb, így telefonon, telefaxon, levélben, stb. megküldött rendelést nem áll módunkban elfogadni.

1.2. Szolgáltatásunkat minden jogképes természetes és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a sikeres regisztrációt elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Üzletszabályzatban foglaltakat.

2) MEGRENDELÉS

2..1. A vásárolt áruk tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni.

2.2. A vételár minden esetben a kiválasztott áru mellett feltüntetett ár, amely tartalmazza az ÁFÁ-t is.

2.3. A közzétett árak változtatásának jogát fenntartjuk azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. A módosítás a már megrendelt áruk vételárát nem befolyásolja.

2.4. Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

2.5. A megrendelést csak sikeres regisztráció esetén és csak akkor áll módunkban elfogadni, ha vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. A hibás adatokból eredő téves teljesítésből eredő károkért az üzemeltetőket felelősség nem terheli.

3) SZÁLLíTÁSI FELTÉTELEK

Megrendelt termékek átvétele az alábbi, megrendeléskor meghatározott módon történhet:

3.1. Futárszolgálat útján ( 50kg súlyhatárig az alábbi* fuvardíjakon)

3.2. Megbízott fuvarozó útján ( 50,1-150kg súlyhatárig az alábbi** fuvardíjakon)

GARMED webáruház-ban vásárolt termékek házhoz szállítása a csomag nagyságától függően a DPD csomagküldő futárszolgálat útján, illetve megbízott fuvarozó útján történik. A csomagolás belföldön díjmentes. A feladott csomagok várható kézbesítési ideje 3-7 munkanap.

Futárszolgálat esetében általában munkanapokon 10 - 16 óra között történik. Amennyiben a kézbesítés akadályba ütközik, úgy a futárszolgálat értesítést hagy, és a csomag átvétele az értesítésben foglaltak szerint újboli kiszállítással történik meg.

Megbízott fuvarozó esetében a kiszállítás előre egyeztetett időpontban 8-18 óra között történik. Amennyiben az árut készletgazdálkodási okokból 3-7 nap alatt nem sikerül feladni, úgy Vevő e-mailban, vagy telefonon értesítést kap.

80.000Ft+ÁFA megrendelési érték felett a szállítás ingyenes!

A szállítási díjak futárszolgálat esetében az ország egész területére egységesek; fuvarozó esetében a budapesti és vidéki árak eltérőek.

Szállítási díjak:

*Csomagsúly

Szállítási díj/csomag (Ft)

bruttó súly

bruttó ár

0,1 g-1,5kg

1.690

1,6-2 kg

1.980

2,1 kg - 5 kg

2.680

5,1-10 kg

2.890

10,1-15 kg

3.290

15,1-20,0 kg

3.690

20,1-25 kg

3.990

25,1-31 kg

4.590

31,1-50 kg

4.990

**Csomagsúly

Szállítási díj/csomag (Ft)

50,1-800kg raklaposáru

Eseti fuvardíj

Budapest és környéke (50km)

Eseti fuvardíj

Vidék-re

Eseti fuvardíj

4) FIZETÉSI MÓD:
Házhozszállítás esetén a megrendelés ( áruérték + fuvardíj+ egyéb felmerülő és visszaigazolt költség) összegének: bankszámlára történő előreutalása, vagy áruátvételkor utánvéttel, futárszolgáltató cég képviselőjének készpénzben való kiegyenlítése. Az utánvét kőltsége +510Ft.
5) GARANCIA, SZAVATOSSÁG

Termékeinkre az átadástól számított 6 hónap garanciát vállalunk -kivéve, ha a gyártó ennél rövidebb vagy hosszabb idejű garanciával hozza forgalomba termékét Magyarországon.
Minden egyéb vonatkozásban a jogszabályokban meghatározott szavatosságot, illetve jótállást vállaljuk.
Garanciális csere a termék rendeltetésszerű használata esetén lehetséges. Bármilyen probléma esetén a garanciát az eredeti garanciális okmányokkal és áruszámlával tudjuk érvényesíteni , ezért kérjük vásárlást követően őrizzék meg azokat.
A vonatkozó kormányrendeletről bővebben itt olvashat: 
151/2003 (IX.22), 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet.
Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó jótállásról. Mindennemű felmerülő problémára melyet az eladó és vevő nem tud megoldani a fenti jogszabály vonatkozik.

6) A VÁSÁRLÓ ELÁLLÁSI JOGA
A csomagküldő internetes vállalatokra vonatkozó jogszabály értelmében a vásárlónak joga van az áru átvételét követő 8 munka napon belül a vásárlástól indoklás nélkül elállni. Az elállás tényéről a vásárló írásban köteles értesíteni eladót email-en, faxon vagy postai úton.
Az áru visszajuttatásának költségei - törvényi előírás szerint- a vásárlót terhelik. A visszaküldés kárveszélyét az ügyfél viseli és köteles az elküldés tényét igazolni. Amennyiben az ügyfél a terméket határidőn belül, szabályszerűen visszaszolgáltatta, a kifizetett vételár ( kiszállítási költséggel együtt, amennyiben vevő fizette azt előzőleg) az elállási nyilatkozat eladó általi kézhezvételét követő 30 napon belül visszatérítésre kerül.
Az árucikk csak az eredeti garanciális okmányokkal és számlával együtt szolgáltatható vissza. Amennyiben az árucikk sérült, eredeti állagához képest módosított, vagy viseltes állapotban van, az eladó kérheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A fogyasztót nem illeti meg a vásárlástól való elállás joga:
  • szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a 8  munka napos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a vevő beleegyezésével megkezdte
  • olyan áru értékesítése illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ
  • olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött (egyedi megrendelések)
A vonatkozó kormányrendeletről bővebben itt olvashat:
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény vonatkozó szakasza

A fogyasztóvédelmi hatóság elérhetőségei:
Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság
Cím: 1088 Budapest, József krt. 6.
Központi telefonszám: +36 1 459 4800
Faxszám: +36 1 210 4677
7) ALKALMAZOTT VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK
Garmed Kft. és az ügyfelek közötti jogviszonyra, továbbá az adott üzleti feltételekre a hatályos magyar jogszabályokat, így különösen a Polgári Törvénykönyv és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
A vevő minőségi kifogása esetén a hatályos fogyasztóvédelmi jogszabályok, így különösen a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló:
49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet, valamint jótállásos termékek esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó, kötelező jótállásról szóló:
151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet rendelkezései irányadóak.
A távollevők között kötött szerződésekre a távollevők között kötött szerződésekről szóló:
17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet speciális rendelkezéseit kell alkalmazni.
1997.ÉVI CLV. TÖRVÉNY - A FOGYASZTÓVÉDELEMRŐL
8) EGYÉB
8.1. Jelen webshop üzemeltetője fenntartja a jogot az ÁSZF rendelkezéseinek módosítására, ezért kérjük, minden vásárlás előtt olvassa el a honlapon közölt feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megtalálható a weblapon. Módosítás esetén a honlapon leadott megrendelésekre a megrendelés leadásának napján érvényben lévő ÁSZF rendelkezései érvényesek.

8.2. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen üzleti szabályzatban foglalt feltételeket, úgy az üzemeltetők szabadon érvénytelennek nyilváníthatják a vevő regisztrációját és vásárlását.
Adatvédelem:
GARMED Kft. ezúton tájékoztatja vevőit, hogy adataikat a megrendelések teljesítése és a vásárlás feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adatait harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a megrendelés teljesítésekor a harmadik fél GARMED Kft. alvállalkozójaként működik. Az alvállalkozók az átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. Az adatainak kezelésekor a mindekor hatályos Adatvédelmi Törvénynek, illetve 'Adatvédelmi nyilatkozat' -unknak megfelelően járunk el.
Képek/felelősség:
Az Internetes oldalunkon található esetleges téves rendelési szám és ármegjelölésért felelősséget nem vállalunk.
Az oldalainkon található képek mintának tekintendők, az eltérésekért semmilyen felelősséget nem vállalunk, de törekszünk rá, hogy a termékképek lehetőség szerint a valóságot tükrözzék.
Szerzői jog/felelősség:
Az Internet műszaki jellemzőit tekintve nem garantálható az Interneten keresztül rendelkezésre bocsátott információk hitelessége, helyessége és teljessége. Szintén nem vállalunk garanciát a jelen honlapnak, valamint annak tartalmának elérhetőségére és működésére vonatkozólag.
A jelen honlap adatainak és információinak felhasználásából vagy nem elérhetőségéből eredő közvetlen, közvetett vagy egyéb károk tekintetében, függetlenül azok okától, a felelősséget kizárjuk, amennyiben az jogilag megengedhető.
A jelen honlap tartalmát szerzői jog védi. Az itt szereplő információk csak személyes felhasználásra szolgálnak. Minden ezen túlmenő felhasználás, különös tekintettel az adatbázisokba történő rögzítésre, sokszorosításra és a reklámcélú felhasználás bármely formájára, valamint harmadik félnek történő továbbításra – részben vagy átdolgozott formában is tilos.
Főoldal| Termékek| Kapcsolat| Oldaltérkép| Jóváhagyás| Adatvédelmi Szabályzat


.:: GarMed : © 2010-2018 GarMed Kft. : VIANO képviselet www.garmed.hu ::.

Kertápolás, Kertberendezés, Madárgondozás, Kálcium-klorid környezetbarát jégmentesítés, Faszánkók, Szánkó kiegészítők

GarMed